Paketin oikeudet

Yleistä

Sinulle tarjottujen matkailupalvelujen yhdistelmä on paketti pakettimatkoja ja niihin liittyviä järjestelyjä koskevassa direktiivissä (EU) 2015/2302 (”direktiivi”) tarkoitetulla tavalla.

Siten hyödyt kaikista paketteja koskevista EU-oikeuksista. Loveholidays on täysin vastuussa paketin asianmukaisesta  toteuttamisesta kokonaisuudessaan.

Lisäksi Loveholidaysilla on lain vaatimalla tavalla käytössään varmistus maksujen palauttamiseksi, ja jos pakettiin sisältyy kuljetus, varmistus kotiinpaluusi takaamiseksi, jos Loveholidays muuttuu maksukyvyttömäksi. 

Lisätietoja keskeisistä direktiivin mukaisista oikeuksista  ( annetaan matkailijalle hyperlinkin muodossa osassa 2).

OSA 2

Direktiivin mukaiset keskeiset oikeudet:

• Matkailijat saavat kaikki olennaiset tiedot paketista ennen pakettimatkasopimuksen tekemistä.

• On olemassa aina vähintään yksi myyjä, joka on vastuussa kaikkien sopimukseen liittyvien matkapalvelujen asianmukaisesta toteutuksesta.

• Matkailijoille annetaan hätätapauksia varten numero tai tiedot yhteydenottopisteestä, jotta he voivat ottaa yhteyttä järjestäjään tai matkatoimistoon.

• Matkustajat voivat siirtää paketin toiselle henkilölle kohtuullisen ajan kuluessa ja mahdollisesti maksamalla lisäkuluja.

• Paketin hintaa voidaan nostaa vain, jos tietyt kustannukset nousevat (esimerkiksi polttoaineiden hinnat), jos sopimuksessa on nimenomaan mainittu asiasta, ja joka tapauksessa viimeistään 20 päivää ennen paketin alkamisajankohtaa. Jos hinnankorotus ylittää 8 % paketin hinnasta, matkustaja saa irtisanoa sopimuksen. Jos järjestäjä pidättää oikeuden hinnankorotukseen, matkustajalla on oikeus hinnanalennukseen, mikäli olennaiset kustannukset laskevat.

• Matkustajat voivat irtisanoa sopimuksen maksamatta irtisanomiskuluja ja saada täyden maksujen palautuksen, jos mikä tahansa paketin olennainen osa hintaa lukuun ottamatta muuttuu merkittävästi. Jos paketista vastaava myyjä peruuttaa paketin ennen sen alkamista, matkustajilla on oikeus palautukseen ja hyvitykseen soveltuvin osin.

• Matkustajat voivat irtisanoa sopimuksen maksamatta irtisanomiskuluja ennen paketin alkamista poikkeuksellisissa olosuhteissa; esimerkiksi jos määränpäässä on vakavia turvallisuusongelmia, jotka todennäköisesti vaikuttavat pakettiin

• Lisäksi matkustajat voivat milloin tahansa ennen paketin alkamista irtisanoa sopimuksen asianmukaista ja perusteltua irtisanomiskorvausta vastaan.

• Jos paketin alkamisen jälkeen sen merkittäviä osia ei voida tarjota sopimuksen mukaan, matkustajalle on tarjottava sopivat vaihtoehtoiset järjestelyt ilman lisäkuluja. Matkustajat voivat irtisanoa sopimuksen maksamatta irtisanomismaksua, jos palveluja ei suoriteta sopimuksen mukaan ja tämä vaikuttaa merkittävästi paketin toteutukseen, eikä järjestäjä kykene korjaamaan ongelmaa.

• Matkustajilla on myös oikeus hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen tai molempiin , jos matkapalveluja ei suoriteta tai ne suoritetaan virheellisesti.

• Järjestäjän on tarjottava apua, jos matkustaja on vaikeuksissa.

• Jos järjestäjä tai jälleenmyyjä muuttuu maksukyvyttömäksi, maksut palautetaan. Jos järjestäjä tai soveltuvin osin jälleenmyyjä muuttuu maksukyvyttömäksi paketin alkamisen jälkeen ja jos kuljetus kuuluu pakettiin, matkustajien kotiinpaluu on turvattu.

Loveholidays on ottanut maksukyvyttömyyssuojan siviili-ilmailuvirastolta lentomatkanjärjestäjän lisenssinumerollamme 10989. Matkustajat voivat ottaa yhteyttä tähän yksikköön tai tapauksen mukaan toimivaltaiseen viranomaiseen (Civil Aviation Authority, Gatwick Airport South, West Sussex, RH6 0YR, UK, puhelin +44 (0)333 103 6350, sähköposti claims@caa.co.uk), jos palvelut evätään Loveholidaysin maksukyvyttömyydestä johtuen.

OSA 3

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302